Informarea candidaților privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DAILY INTERIM SRL în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul selecției candidaților pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul agentiei si încheierea contractelor de muncă.  

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează de către agentie în calitate de angajator și de catre clientii si furnizorii nostri in calitate de împuterniciții în temeiul art. 6 alin. 1, lit b), c) și f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

In vederea desfasurarii procesului de recrutare si selectie, pentru intocmirea dosarului de angajare si pentru administrarea contractului de munca va rugam să ne furnizaţi datele personale solicitate la completarea formularului de candidatura si/sau a cererii de angajare precum si la data intocmirii si/sau a modificarii contractului de munca. 

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele solicitate, complete și corecte, determină: a) imposibilitatea de a evalua calificările dumneavoastră pentru o poziție în cadrul societății; b) imposibilitatea programării și desfășurării interviului de angajare; c) imposibilitatea selectării dumneavoastră ca potențial angajat al agentiei; d) imposibilitatea elaborării listei cu persoanele vizate care se apropie cel mai mult de cerințele postului vacant; e) imposibilitatea prelucrării datelor în scopul realizării procesului de selecție și recrutare a persoanelor vizate în vederea angajării, a analizării condițiilor de angajare sau promovare; f) imposibilitatea încheierii contractului individual de muncă și g) imposibilitatea respectării obligațiilor legale de către societate.

Vă informăm că în vederea îndeplinirii unuia sau mai multora din scopurile menționate anterior este necesar să prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, domiciliu, CNP, seria și numărul CI, locul nașterii, data nașterii, cetățenie, stare civilă, formare profesională, studii, experiența profesională, diplome, competențe, profesie, loc de muncă, vechime in munca, competente lingvistice, cazier judiciar, date privind sănătatea, date de contact precum si alte date introduse în mod voluntar de către dvs în CV-ul si/sau scrisoarea de intentie furnizate direct către noi sau alte documente relevante depuse/transmise de dumneavoastră în vederea recrutării, selectiei si angajarii, imaginea (fotografia din CI, diplome, înregistrări video în spațiile în care sunt montate camere de supraveghere video indicate prin semne la vedere), semnătura.

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către agentie și imputerniciții acesteia, fiind transmise numai în scopul executării obligațiilor legale si către autoritățile publice abilitate precum Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Casa de Pensii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau la solicitarea organelor judiciare sau altor autorități competente de control, dacă este cazul.
În cazul recrutării pentru un post în străinătate, o parte dintre datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise și societății în cadrul căreia vă veți desfășura activitatea, dar si autoritatilor competente din tara respectiva.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate si stocate pe durata desfășurării procesului de recrutare si selectie pentru posturile pentru care v-ati exprimat interesul in formularul de candidatura si/sau cererea de angajare până la maxim 360 de zile de la data aplicatiei dumneavoastra. După această perioadă datele dumneavoastră vor fi șterse din baza noastră de date, cu excepția cazului în care va exprimati interesul pentru un nou post vacant. În cazul angajarii, datele dumneavoastră vor fi parte integrantă a dosarului de personal urmând a fi prelucrate în scopul încheierii și executării contractului de muncă în condițiile prevăzute în Informarea privind prelucrarea datelor ce va constitui anexă la contract.  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum și dreptul la ștergerea datelor, în condițiile prevăzute de Regulament. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date prin poștă, la punctul de lucru din București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 246, corp central, etaj 2, biroul 241, sector 6, 061126, ori e-mail la adresa: contact@dailyinterim.ro. De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email la dpo@dailyinterim.ro în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00. 

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.